Aarhus Posten

logo-postenVi er en Åben forening, der optager aktive, passive og støttemedlemmer.

Vores fundament er det kammeratlige samvær omkring sporten.

Du behøver ikke at være post for at blive medlem.

 

Indbydelse til generalforsamling

Der afholdes generalforsamling onsdag den 15. marts 2017, kl. 19.30 i klubhuset på Ellekær.

Dagsorden ifølge lovene er:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Fremtidigt virke
  5. Regnskab og budget
  6. Valg
  7. Eventuelt

På valg er:
Formand                             Per Nørgaard
Sekretær                             Brynjolf Skaalum
Bestyrelsessuppleant    Ledig
Revisor                                Aage Nielsen
Revisorsuppleant          Lars Nielsen

Eventuelle forslag til ændring af vedtægterne skal være formand Per Nørgaard i hænde senest den 5. marts 2017 – gerne pr. mail pernoergaard@outlook.com